Procedure for opdatering

Har du et ældre Dynamics NAV system så kan det være en fordel at få dit system opdateret til seneste Business Central og det kan jeg sagtens hjælpe dig med. Der er selvfølgelig nogle ting du skal tage stilling til før jeg kan opdatere dit system. Først skal du afgøre om dit system skal opdateres til en hel standard Business Central løsning eller om eventuelle tilretninger skal flyttes med til det nye system.

Det kan være at du igennem årene har fået installeret lønsystem, betalingssystem, system til dokumenthåndtering eller lignende. Udover det kan der være en konsulent som har oprettet nye felter i forskellige tabeller samt tilrettet noget programmeringskode. Måske indeholder det nye moderne system allerede nogle af de funktioner du igennem tiden har fået specielt tilrettet og derfor vil det være “dumt” at flytte sådanne tilretninger fra det gamle system. Derfor vil det kræve at vi sammen løber dit system igennem for at finde en god løsning.

· Herunder beskriver jeg hvordan en opdatering kan foregå

Først undersøger jeg dit system for tilretninger og giver et overslag på hvad det vil tage af tid for at opdatere til det nye system ligesom jeg foreslår hvordan det skal foregå.

Når vi er enige om forløbet modtager jeg en sikkerhedskopi af databasen og laver en prøveopdatering. Under prøveopdateringen vil jeg typisk tilrette noget programmeringskode som enten flytter eller sletter data. Når prøveopdateringen er færdig får du adgang til systemet og kan i fred og ro tjekke at tallene i det nye system stemmer overens med tallene i dit gamle system. Prøveopdateringen benyttes ligeledes til at undervise brugerne i det nye system ligesom jeg tilretter forskellige udskrifter som salgstilbud, -ordre, -fakturaer og kreditnotaer.

Når alt er testet og brugerne er undervist og finder sig til rette i det nye system aftaler vi en dato hvor drift opdateringen skal foregå. På den aftalte dato lukkes det gamle system for bogføring, jeg tager en sikkerhedskopi og påbegynder opdateringen. Efter nogle dage (typisk over en weekend) installerer jeg det nye opdaterede system og så er du køreklar med et moderne ERP system.

· Typisk overordnet plan

Et opdaterings projekt vil løbe over en periode på 4 til 12 uger. Det afhænger selvfølgelig af hvor tilrettet din database er og hvilken periode du ønsker en opdatering.

Grunden til at det kan tage op til 12 uger for et helt projekt er fordi jeg skal kunne passe mine kunder løbende; prøveopdateringen alene vil typisk være 4 uger.

Møde med gennemgang af jeres behov og arbejdsgange (2 – 5 timer)
Jeg gennemgår databasen i detaljer (1 til 3 dage)
Jeg giver et overslag på hvad det vil koste
Jeg foretager en prøveopdatering
Installation af test-miljø hos dig
Undervisning og eventuelle tilretninger
Drift opdatering